Welkom op de Robinson-site van de Belgian Direct Marketing Association (bdma)

De Robinsonlijst en de Bel-me-niet-meer-lijst zijn bestanden die gegevens (zoals naam, adres, telefoon- of GSM-nummer) bevatten van personen die geen ongevraagde reclame op naam meer wensen te ontvangen via post of telefoon van alle bdma-leden.

Op deze website kan u de Robinson Mail lijst van de bdma downloaden overeenkomstig het medium of de media die u gebruikt voor uw direct marketing prospectieacties (post en telefoon).

Er bestaan momenteel 2 lijsten:
  • Robinson Mail: namen en adressen van consumenten die geen ongevraagde reclame op naam via de post meer willen ontvangen.
  • Bel-me-niet-meerlijst: Opgelet! De Robinson Phone lijst wordt vervangen door de Bel-me-niet-meer-lijst. Namen, adressen en telefoon- of GSM-nummers van consumenten die niet meer per telefoon willen gecontacteerd worden voor commerciŰle doeleinden. Voor meer informatie, surf naar pro.bel-me-niet-meer.be

N.B.: Er bestonden andere Robinsonlijsten, maar deze werden n.a.v. de getroffen schikkingen met de wetgever verwijderd. Het gaat hier over de Robinsonlijsten E-mail, Fax en SMS. De bedrijven die consumenten willen bereiken, moeten de consument bij wet toestemming vragen om zijn/haar e-mail adres, fax- of GSM-nummer (voor SMS-acties) te gebruiken.

De consumenten kunnen zich op de Robinsonlijst Mail inschrijven via de website www.robinsonlist.be en op de Bel-me-niet-meerlijst via www.bel-me-niet-meer.be.

Waarom een Robinsonlijst ontwikkelen ?

De wet op de privacy stelt dat iedereen het recht van toegang heeft tot zijn/haar gegevens maar ook het recht van wijziging en van informatie (de persoon moet weten wat het bedrijf doet met zijn/haar gegevens). Hij/zij kan zich ook verzetten tegen de opname van zijn/haar gegevens in een bestand of tegen de overdracht van deze gegevens aan derden. Door de Robinsonlijst te ontwikkelen, wil de bdma de wens van consumenten respecteren om geen ongevraagde reclame op naam te ontvangen.

Waarvoor dienen de Robinsonlijsten ?

Bedrijven die een direct marketing prospectieactie voorbereiden, kunnen de Robinsonlijsten gebruiken om deze personen uit hun prospectiebestanden te halen. Het is immers niet nodig om een persoon te contacteren die reeds verklaard heeft dat hij/zij niet ge´nteresseerd is. Dit veroorzaakt enkel irritatie en kost de onderneming geld.

Er bestaan echter twee niveaus van Robinsonlijsten:
  • de interne Robinsonlijst van het bedrijf: lijst van consumenten die geen ongevraagde reclame op naam meer wensen te ontvangen enkel en alleen van uw bedrijf. Als bedrijf bent u bij wet verplicht deze consumenten in een interne Robinsonlijst op te nemen, die door uw bedrijf ontwikkeld en beheerd wordt. U moet er dan voor zorgen dat alle personen van deze lijst uit uw prospectiebestanden gehaald worden alvorens uw direct marketingacties te lanceren.
  • de nationale Robinsonlijst van de bdma te downloaden via deze site: lijst van consumenten die geen ongevraagde reclame op naam meer wensen te ontvangen van geen enkel bedrijf. Als lid van de bdma bent u verplicht deze lijst te raadplegen alvorens uw direct marketing prospectieacties te lanceren.
Wie kan de Robinsonlijsten opvragen ?
  1. De bdma-leden: overeenkomstig Hoofdstuk IV van de gedragscode van het Belgian Direct Marketing Association (bdma), zijn alle ledenbedrijven verplicht om, alvorens een direct marketingactie te lanceren, de Robinsonlijsten te raadplegen. Zij moeten dan alle gegevens van de personen die op de Robinsonlijsten staan schrappen uit hun eigen prospectiebestand.
  2. De niet-leden van de bdma: deze dienst wordt ook aangeboden aan niet-ledenbedrijven die ge´nteresseerd zijn om de Robinsonlijsten te gebruiken, op voorwaarde dat zij zich verbinden de verplichtingen ervan te respecteren (zie gedragscode van de bdma op www.bdma.be).

Toegang tot de Robinsonbestanden

Developed by  Bisnode Belgium